top of page

– VOLDSUTØVERE KAN SLIPPE Å BETALE ERSTATNING ETTER KUTT


kilde: p4.no – Håkon Løtveit. Statlig organ rekker ikke kreve inn penger fra voldsutøvere før det er for sent. Kontoret for voldsofferstatning er de som på vegne av staten krever inn penger fra voldsutøvere på vegne av ofrene. Det er staten som betaler erstatningssummen i første i omgang for så å kreve den inn fra gjerningspersonene. Men fra 2018 mister det statlige organet 4,5 millioner kroner i støtte fra staten. Det betyr ifølge KFV at flere saksbehandlere må gå og at saksbehandlingen dermed tar mye lengre tid. – Det vil nå ta for lang tid for oss å behandle sakene slik at vi ikke får krevd pengene tilbake fra voldsutøverne før sakene er blitt for gamle og foreldet, sier informasjonsansvarlig, Ivar André Holm. – Staten taper penger Mange saker har en foreldelsestid på kun ett år. Kuttet fra regjeringen betyr ifølge KFV at åtte personer må gå og at staten da må punge ut flere titalls millioner kroner i erstatning de aldri vil få tilbake av voldsutøver. – Vi antar at statens inntekter vil miste over 30 millioner kroner på dette kuttet hvert år. Vi vil ikke rekke å kreve inn disse pengene før voldsutøveren går fri fra erstatningssummen, sier Holm.   De siste to årene har kontoret for voldsoffererstatning krevd inn nærmere 63 millioner kroner hvert år. KFV fikk etter terrorangrepene 22. juli 25 millioner kroner i ekstra midler og fikk etter et kompromiss beholde 10 millioner kroner av denne ekstrabevillningen. Det er disse penge staten nesten vil halvere.  – Vi antar at vi vil ende opp på et nivå tilsvarende året før 22.juli. Da fikk vi inn 24,5 millioner. Det betyr at staten vil tape betydelige inntekter, sier Holm. – Må jobbe mer effektivt  – Vi ser at kontoret for voldsoffererstatning har et mindreforbruk på tre millioner kroner i år og har nye elektroniske løsninger, dermed er jeg sikker på at mange saker også behandles i 2018, sier statsekretær i Justisdepartementet Vidar Brein Karlsen. – Tror du dermed ikke på ditt eget statlige organ?  – Jeg mener de vil klare å behandle mange saker også neste år, gjentar Karlsen.

kilde: p4.no – Håkon Løtveit.

Statlig organ rekker ikke kreve inn penger fra voldsutøvere før det er for sent.

Kontoret for voldsofferstatning er de som på vegne av staten krever inn penger fra voldsutøvere på vegne av ofrene. Det er staten som betaler erstatningssummen i første i omgang for så å kreve den inn fra gjerningspersonene. Men fra 2018 mister det statlige organet 4,5 millioner kroner i støtte fra staten. Det betyr ifølge KFV at flere saksbehandlere må gå og at saksbehandlingen dermed tar mye lengre tid.

Det vil nå ta for lang tid for oss å behandle sakene slik at vi ikke får krevd pengene tilbake fra voldsutøverne før sakene er blitt for gamle og foreldet, sier informasjonsansvarlig, Ivar André Holm.

Staten taper penger Mange saker har en foreldelsestid på kun ett år. Kuttet fra regjeringen betyr ifølge KFV at åtte personer må gå og at staten da må punge ut flere titalls millioner kroner i erstatning de aldri vil få tilbake av voldsutøver.

– Vi antar at statens inntekter vil miste over 30 millioner kroner på dette kuttet hvert år. Vi vil ikke rekke å kreve inn disse pengene før voldsutøveren går fri fra erstatningssummen, sier Holm.

De siste to årene har kontoret for voldsoffererstatning krevd inn nærmere 63 millioner kroner hvert år. KFV fikk etter terrorangrepene 22. juli 25 millioner kroner i ekstra midler og fikk etter et kompromiss beholde 10 millioner kroner av denne ekstrabevillningen. Det er disse penge staten nesten vil halvere.

Vi antar at vi vil ende opp på et nivå tilsvarende året før 22.juli. Da fikk vi inn 24,5 millioner. Det betyr at staten vil tape betydelige inntekter, sier Holm.

Må jobbe mer effektivt

Vi ser at kontoret for voldsoffererstatning har et mindreforbruk på tre millioner kroner i år og har nye elektroniske løsninger, dermed er jeg sikker på at mange saker også behandles i 2018, sier statsekretær i Justisdepartementet Vidar Brein Karlsen.

Tror du dermed ikke på ditt eget statlige organ?

Jeg mener de vil klare å behandle mange saker også neste år, gjentar Karlsen.

Kontakt vår medlemmer ved behov for bistand.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Social Icon
bottom of page