top of page

OBS! LES DETTE!


Vi ønsker å meddele at domenet sikkerhetnorge.no har opphørt som Apef sin hjemmeside. Vår hjemmeside er www.apef.no

Nå har en annen aktør innen bransjen kjøpt opp vårt tidligere domene, og som markedsfører seg via dette domenet.

Denne aktøren benytter apef sitt innhold aktivt til å tiltrekke seg kunder på en særdeles uetisk og kynisk måte.

Vedkommende aktør har kopiert Apef sin hjemme side og lagt den ut som sin egen. Det er også lagt inn følgende opplysninger av denne aktøren: «Organisasjonen Sikkerhet Norge er lagt ned og disse nettsidene vedlikeholdes ikke lenger (per desember 2017)». Dette medfører ikke riktighet, Sikkerhet Norge har kun endret navn til Autoriserte privatetterforskers forening – Apef.

Vi ønsker å gjøre alle oppmerksom på at denne aktøren benytter Apef sin kompetanse til å skaffe seg kunder i sin markedsføring. Og at denne handlingen er uetisk og kynisk.

Apef vil med dette på det sterkeste beklage på vegne av bransjen at det finnes aktører som velger å opptre på denne måten.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon
bottom of page