top of page

Våre medlemmer bistår deg

Autoriserte privatetterforskeres forening - APEF
Autoriserte privatetterforskeres forening er en forening/ interesseorganisasjon for personer som utfører privat etterforskning, utredning, granskning og sikkerhetstjenester. Med utgangspunkt i medlemmenes ulike fagområder bistår vi i dag private og offentlige virksomheter, samt privatpersoner.
 
For faglige spørsmål søker APEF å være den naturlige samarbeidspartneren for myndigheter, media og andre deler av samfunnet.
bottom of page