top of page
Styret i APEF består av:

 

Styrets leder:   

Nestformann    

Sekretær    

Kasserer    

Styremedlem

 
Opptaksnemden i APEF består av:

 

Leder                             Walter Andersen

Walter Andersen

Knut O. Brende

Håvard Elvbakken

Oddleif Sveinungsen

Terje Holt Horslund

bottom of page