top of page

VEKST I PRIVATETTERFORSKNING


Forbundsleder Sigve Bolstad deltok lørdag i radioprogrammet Ekko, der tema var fremveksten av den private etterforskningsbransjen. Privatetterforskerne Ola Thune og John Christian Grøttum deltok også.

– Politiet makter ikke og har ikke tilstrekkelige ressurser for å nå over de oppgavene publikum har et berettiget krav om, bekreftet Sigve Bolstad i diskusjonen.

Bolstad trakk frem poenget om hva det betyr for demokratiet at mennesker med penger kan kjøpe seg sikkerhet og hjelp i saker mens andre må krysse fingrene for at politiet har tid og mulighet til å hjelpe dem.

– Skal det være tykkelsen på lommeboka som bestemmer graden av slike type tjenester som vi snakker om her, sa han.

Han påpekte at det er et demokratisk problem dersom rettssikkerhet blir en tjeneste man kjøper for penger, noe privatetterforsker Thune var helt enig i. Thune mente det viktigste spørsmålet man må stille er hvorfor det er blitt et marked for privatetterforskere.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon
bottom of page